Posvätnosť Ženskej Sily

22. apríla 2023 - 23. apríla 2023
Vilabela

Milá žena, voláme ťa do Kruhu rozpamätať sa na posvätnosť ženskej sily.  V čase chaosu je pre nás dôležité navracať sa do miesta spojenia so sebou, v tichu, precítiť svoju pravú esenciu, ukotviť ju v tele a v každodennosti.  Z tohto priestoru sa znova učíme: dôverovať svojim pocitom, načúvať svojim potrebám, v odvahe sa prejaviť jasne a pravdivo a ostať verná sebe. Posvätnosť ženskej sily nás učí žiť vzťahy plné súcitu a pochopenia, rešpektu a pravdivosti.

Kdebolo Tambolo 2023